Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

ROZVRH HODÍN 2019 / 2020


 0.A TRIEDA MÁ DOPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
0.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLMATSJLPRATEV
7:3011:55
UtorokSJLMATSJLPRVHUV
7:3011:55
StredaSJLMATSJLPRATEV
7:3011:05
ŠtvrtokSJLMATVYVVYV

7:3011:05
PiatokSJLMATPRVETV

7:3011:05 0.B TRIEDA MÁ POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
0.B123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
TEVSJLMATSJLPRV
12:0516:00
Utorok
SJLMATSJLPRA

12:0515:10
Streda
HUVMATSJLSJL

12:0515:10
Štvrtok
SJLMATVYVVYVPRV
12:0516:00
Piatok
TEVMATSJLPRA

12:0515:10
                 


                               
1.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
------SJLSJLMATTSV9:1512:45
Utorok
SJLSJLMATPRV

7:3011:05
Streda
SJLSJLMATETVHUV
7:3011:55
Štvrtok
MATSJLSJLTSV

7:3011:05
Piatok
SJLSJLMATVYVVYV
7:3011:55
                 


2.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATTSVPRV
7:3011:55
Utorok
------SJLSJLMATHUV9:1512:45
Streda
SJLSJLMATTSV

7:3011:05
Štvrtok
ETVETVSJLSJLMAT
7:3011:55
Piatok
SJLMATPRVVYVVYV
7:3011:55


3.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
MATMATSJLSJLANJ
7:3011:55
Utorok
PRIVLASJLANJMATTSV7:3012:45
Streda
ETVSJLSJLMATANJ
7:3011:55
Štvrtok
INFHUVSJLSJLPRA
7:3011:55
Piatok
SJLSJLTSVVYV

7:3011:05


4.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLMATVLASJLTSVANJ7:3012:45
Utorok
SJLMATPRIHUV

7:3011:05
Streda
SJLMATVLASJLTSVANJ7:3012:45
Štvrtok
SJLMATSJLPRA

7:3011:05
Piatok
SJLPRIETVVYVINFANJ7:3012:45