Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

UČITEĽSKÝ ZBOR

Pedagogickí zamestnanci školy


školský rok 2019 / 2020


Riaditeľka školy - Mgr. Božena Škovránová


Mgr. Ildikó GorováMgr. Erika BodnárováMgr. Marcela TimkováMgr. Janka HlavatáMgr. Alena Obžutová


Asistentka učiteľa:

Bc. Klaudia Gáborová

Mgr. Slávka Jacková

Rozdelenie tried :


0.A trieda - p. učiteľka Mgr. Ildikó Gorová


 0.B trieda - p. učiteľka Mgr. Janka Hlavatá


I.A trieda - p. učiteľka Mgr. Marcela Timková  


II.A trieda - p. učiteľka Mgr. Erika Bodnárová


III.A trieda - p. učiteľka Mgr. Božena Škovránová


IV.A trieda - p. učiteľka Mgr. Alena Obžutová


Nepedagogickí zamestnanci :Darina Hajduková - upratovačka


Pavel Hajduk - školník / kurič


Henrich Obžut - správca pc