VTÁČKOVCE - ŠKOLSKÝ ROK 2019 / 2020

Obec .Vtáčkovce ako zamestnávateľ Základnej školy Vtáčkovce zastúpená starostom obce Mgr. Gabrielou Gáborovou, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca v  zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Oznam je aj na stránke obce Vtáčkovce 
POČÍTADLO NÁVŠTEVNOSTI
ADRESA: ZÁKLADNÁ ŠKOLA VTÁČKOVCE

VTÁČKOVCE 1,  04447

TELEFÓN : +421 0556990202

 ŠKOLSKÝ EMAIL

e-mail : zsvtackovce@pobox.sk

Správca stránky a PC e-mail :

zsvtackovce.spravapc@gmail.com


Základná škola Vtáčkovce