Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VTÁČKOVCE

NAJBLIŽŠIE PRÁZDNINY
VEĽKONOČNÉ


6. APRÍL 2023 – 

11. APRÍL 2023


ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

ALF - ONLINE 

TESTOVANIE ŽIAKOVLOGO ŠKOLY


Zriaďovateľ školy - obec Vtáčkovce