Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKADIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE


MOBILNÉ PLANETÁRIUM


MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

DOPRAVNÁ VÝCHOVAZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

FAREBNÝ TÝŽDEŇ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

BUBNOVAČKA - BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ


FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
MIKULÁŠPREDVIANOČNÉ ZIMNÉ AKTIVITY


VIANOČNÁ BESIEDKA

ZDRAVÁ VÝŽIVA

BESEDA S POLICAJTOM" ČÍTAJME SI ..."
2024

DEŇ RÓMOV

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠDEŇ NARCISOV 2024

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


DEŇ ZEME