Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

ROZVRH HODÍN 2020 / 2021


0.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLMATSJLPRATEV
7:3011:55
UtorokSJLMATSJLPRV

7:3011:05
StredaSJLMATSJLPRATEV
7:3011:55
ŠtvrtokSJLMATHUVPRV

7:3011:05
PiatokSJLMATVYVVYV

7:3011:051.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATHUV

7:3011:05
Utorok
SJLSJLMATVYVVYV
7:3011:55
Streda
------SJLSJLMATTSV9:1512:45
Štvrtok
SJLSJLMATPRVTSV
7:3011:55
Piatok
SJLSJLMATETV

7:3011:05
                 


                               
1.B123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATHUVTSV
7:3011:55
Utorok
SJLSJLMATETVPRV
7:3011:55
Streda
SJLSJLMAT


7:3010:00
Štvrtok
------MATSJLSJLTSV9:1512:45
Piatok
SJLSJLMATVYVVYV
7:3011:55
                 


2.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATTSVPRV
7:3011:55
Utorok
SJLSJLETVMATHUV
7:3011:55
Streda
SJLSJLMATETVPRV
7:3011:55
Štvrtok
MATSJLSJLVYVVYV
7:3011:55
Piatok
------SJLMATTSV
9:1511:55

TRIEDA 3.A MÁ PONDELOK AŽ ŠTVRTOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE,

V PIATOK DOPOLUDŇAJŠIE

3.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
ANJSJLMATVYVPRA
11:1015:10
Utorok
ANJSJLSJLMATTSV
11:1015:10
Streda
SJLSJLMATPRIHUV
11:1015:10
Štvrtok
ETVANJSJLSJLTSV
11:1015:10
Piatok
SJLSJLINFMATVLA

7:3011:55


4.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLPRAETVTSVMAT7:3012:45
Utorok
SJLSJLMATANJPRIHUV7:3012:45
Streda
VLATSVSJLMAT

7:3011:05
Štvrtok
ANJANJSJLSJLVYVPRI7:3012:45
Piatok
MATINFSJLVLA

7:3011:05