Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

ROZVRH HODÍN 2022 / 20231.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATTSV

7:3011:00
Utorok------SJLSJLMATHUV9:1512:35
StredaSJLSJLETVMAT

7:3011:00
ŠtvrtokSJL SJLMATPRVTSV
7:3011:50
PiatokSJLSJLMATVYVVYV
7:3011:50
1.B123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATVYVVYV
7:3011:50
Utorok
SJLSJLMATPRV

7:3011:00
Streda
SJLSJLMATETVTSV
7:3011:50
Štvrtok
SJLSJLMATTSV

7:3011:00
Piatok
SJLSJLMATHUV

7:3011:00
                 


        

TRIEDA 2.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE

2.A012345ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
---SJLSJLMATTSV
11:5515:00
Utorok
---SJLSJLMATPRVTSV11:5515:45
Streda
---SJLSJLMATVYVVYV11:5515:45
Štvrtok
ETVETVSJLMATHUV
11:0515:00
Piatok
---SJLMATSJLPRV
11:5515:00
                 3.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
------SJLSJLINFANJ9:1512:35
Utorok
SJLSJLMATTSVPRIANJ7:3012:35
Streda
SJLSJLMATTSVPRAHUV7:3012:35
Štvrtok
------SJLMATVYVANJ9:1512:35

Piatok


SJL

SJL

MAT

VLA
ETV
-------
NAV


7:30

11:50


3.B123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
MATMATSJLSJLVLATSV7:3012:35
Utorok
PRAVYVSJLSJLTSV
7:3011:50
Streda
SJLSJLHUVINFPRI
7:3011:50
Štvrtok
MATMATSJLSJLANJANJ7:3012:35

Piatok


---

---

SJL

ANJ
ETV
-------
NAV


9:15

11:50


TRIEDA 4.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE

4.A012345ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
---INFSJLSJLMATPRI11:5515:45
Utorok
---PRAANJANJMATVLA
11:5515:45
Streda
---SJLSJLMATPRITSV11:5515:45
Štvrtok
---VYVANJSJLSJLVLA11:5515:45

Piatok


SJL
ETV
-------
NAV

SJL

MAT

HUV

TSV

11:05

15:45