Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

ROZVRH HODÍN 2023 / 20241.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
------SJL
SJLMAT
9:1511:50
UtorokSJLSJLMAT
TSVPRV
7:3011:50
StredaSJLSJLMATHUVTSV7:3011:50
Štvrtok--- ---SJLSJLMATETV9:1512:35
PiatokSJLSJLMATVYVVYV7:3011:50
2.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATTSV

7:3011:00
Utorok
ETVETVSJLMATHUV
7:3011:50
Streda
------SJLSJLMATPRV9:1512:35
Štvrtok
SJLSJLMATPRVVYVVYV7:3012:35
Piatok
SJLSJLMATTSV

7:3011:00
                 


        

TRIEDA 2.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE

2.B012345ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
ETVSJLMATVYVVYV
11:0515:00
Utorok
ETVSJLSJLMATHUV
11:0515:00
Streda
---SJLSJLMATPRVTSV11:5515:45
Štvrtok
---SJLSJLMATPRV
11:5515:00
Piatok
---SJLSJLMATTSV
11:5515:00
                 


TRIEDA 3.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE

3.A012345ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA

Pondelok


---
ETV
------- NAV

SJL

SJL

ANJ

INF

11:55

15:45
Utorok
---PRISJLSJLMATTSV11:5515:45
Streda
VLAVYVSJLSJLMATTSV11:0515:45
Štvrtok
---SJLMATHUVANJPRA11:5515:45
Piatok
---SJLSJLMATANJ11:5515:00


4.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLMATPRIVYVINF
7:3011:50
Utorok
SJLMATSJLETVPRAANJ7:3012:35
Streda
SJLMATVLAHUVANJANJ7:3012:35
Štvrtok
SJLMATSJLTSV

7:3011:00
Piatok
SJLPRISJLVLATSV
7:3011:504.B123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA

Pondelok


MAT

MAT

SJL

VLA

TSV
ETV
-------
NAV

7:30

12:35
Utorok
PRAVYVSJLINFTSV
7:3011:50
Streda
PRIHUVSJLSJLVLA
7:3011:50
Štvrtok
MATMATSJLSJLANJ
7:3011:50
Piatok
SJLSJL
ANJANJPRI
7:3011:50