Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

ROZVRH HODÍN 2021 / 2022


0.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLMATSJLPRATEV
7:3011:50
UtorokSJLMATSJLPRV

7:3011:00
StredaSJLMATSJLPRATEV
7:3011:50
ŠtvrtokSJL MATHUVPRV

7:3011:00
PiatokSJLMATVYVVYV

7:3011:001.A1234567
ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
SJLSJLMATHUV


7:3011:00
Utorok
------SJLSJLMATPRVTSV9:1513:20
Streda
------SJLMATSJLVYVVYV
9:1513:20
Štvrtok
------MATSJLSJLTSV
9:1512:35
Piatok
SJLSJLETVMAT


7:3011:00
                 


                               
2.A123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
------SJLSJLMATTSV9:1512:35
Utorok
SJLETVSJLMATPRV
7:3011:50
Streda
SJLSJLMATVYVVYV
7:3011:50
Štvrtok
------SJLMATHUVTSV9:1512:35
Piatok
SJLETVSJLMATPRV
7:3011:50
                 


2.B123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
MATMATSJLSJLPRV
7:3011:50
Utorok
SJLMATSJLETVTSV
7:3011:50
Streda
SJLSJLETVVYVVYV
7:3011:50
Štvrtok
MATHUVSJLSJL

7:3011:00
Piatok
SJLMATPRVTSV

7:3011:00

TRIEDA 3.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE

3.A012345ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
---ANJSJLSJLMATTSV11:5515:45
Utorok
---INFSJLSJLMATHUV11:5515:45
Streda
ETVANJANJSJLSJLMAT11:0515:45
Štvrtok
---SJLSJLMATVLATSV11:5515:45
Piatok
---SJLPRIPRAVYV

11:5515:00

TRIEDA 4.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE

4.A0123456ZAČIATOK VYUČOVANIAKONIEC VYUČOVANIA
Pondelok
---SJLSJLMATPRIINFTSV
11:5516:30
Utorok
---ANJANJMATPRAVYV

11:5515:45
Streda
---ETVSJLSJLVLAHUV
11:5515:45
Štvrtok
---ANJSJLSJLMATPRI
11:5515:45
Piatok
---SJLSJLMATVLATSV
11:5515:45