Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

UČITEĽSKÝ ZBOR

Pedagogickí zamestnanci školy


školský rok 2021 / 2022


Riaditeľka školy - Mgr. Božena Škovránová


Mgr. Ildikó GorováMgr. Erika BodnárováMgr. Marcela TimkováMgr. Janka HlavatáMgr. Alena ObžutováMgr. Božena Škovránová

ThLic.

František

Slovák

-

NAV

Asistentka učiteľa:

Mgr. Klaudia Gáborová

Bc. Romana BalogováRozdelenie tried :


0.A trieda - p. učiteľka Mgr. Ildikó Gorová


 1.A trieda - p. učiteľka Mgr. Janka Hlavatá


II.A trieda - p. učiteľka Mgr. Alena Obžutová  


II.B trieda - p. učiteľka Mgr. Božena Škovránová


III.A trieda - p. učiteľka Mgr. Marcela Timková


IV.A trieda - p. učiteľka Mgr. Erika Bodnárová


Nepedagogickí zamestnanci :Renáta Gáborová - upratovačka


Henrich Obžut - správca pc, IT technik


Ľubomír Nexa - kurič /dohoda/