Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY

Termíny prázdnin

     Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

    zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin 

    počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské 

    roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

   vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

LETNÉ

30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)


Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október –

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

Vianoč

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

 Polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

Jar

 Banskobystrický kraj,

 Žilinský kraj, 

 Trenčiansky kraj

12. február 2021

(piatok)

15. február –

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

19. február 2021

(piatok)

22. február –

26. február 2021

1. marec 2021

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

26. február 2021 (piatok)

1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

 Veľkonoč

31. marec 2021

(streda)

1. apríl –
6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

Letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl –

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)