VTÁČKOVCE ŠK ROK 2023 / 2024 

V školskom roku 2023/2024 máme v škole 6 tried,

vrátane dvoch tried 2. a 4. ročníka.

Vyučovanie zabezpečuje 6 učiteliek.

ŠKOLA MÁ AJ EDUPAGE STRÁNKU 

 ZOBRAZENIE EDUPAGE STRÁNKY                               

INTERNETOVÁ 

ŽIACKA 

KNIŽKA


POUŽITE PRIHLASOVACIE MENO A HESLO, KTORÉ STE DOSTALI OD TRIEDNEHO UČITEĽA VÁŠHO DIEŤAŤA.


ADRESA: ZÁKLADNÁ ŠKOLA VTÁČKOVCE

VTÁČKOVCE 1,  04447

TELEFÓN : +421 0556990202

 ŠKOLSKÝ EMAIL

e-mail : zsvtackovce@pobox.sk

Správca stránky a PC e-mail :

zsvtackovce.spravapc@gmail.com


Základná škola Vtáčkovce