Základná škola Vtáčkovce

Hviezdoslavov Kubín


  Napísal Administrator    

  Utorok, 15 Jún 2010

Hviezdoslavov Kubín 25.3.2010 sa uskutočnila na našej škole súťaž v prednese poézie a 

prózy „Hviezdoslavov Kubín“. V súťaži boli zastúpené všetky ročníky. Porota , ktorá sa 

skladala zo žiakov a učiteľov vybrala tých najlepších, ktorí boli ohodnotení vecnými 

cenami .

  

  

                       NÁVRAT NA STRÁNKU AKCIE ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010