Základná škola Vtáčkovce

AKCIE ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ 

V školskom roku 2009/2010 školu navštevovalo 99 žiakov z toho 25 začalo plniť povinnú školskú dochádzku. Všetci žiaci našej školy pochádzajú z Vtáčkoviec . Vyučovanie prebiehalo v šiestich triedach /mali sme dva nulté ročníky/ v dvoch zmenách. Vyučovanie ráno začínalo 7.30 hod. A v popoludňajšej zmene o 11.20 hod.

                                

    Literárny         Aranžovanie   S ďalekohľadom     Vysádzanie     Hviezdoslavov       Dopravná

    karneval           - Sviatok            na cestách         stromčekov           Kubín              výchova

                        všetkých svätých

                     

  Zdravotnícke         Literárno-        Olympijský        Záver šk.roka

    minimum        výtvarna súťaž     festival detí        2009/2010

                                                    a mládeže                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ