Základná škola Vtáčkovce

Záver šk.roka 2009/2010


Napísal Administrator    

Pondelok, 23 August 2010     

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka. Posledné chvíle tohto slávnostného dňa strávili žiaci v triedach. Pani učiteľky rozdali vysvedčenia, na ktoré sa všetci žiaci veľmi tešili. Tejto radosti z dnešného dňa však predchádzala tvrdá práca v škole počas celého školského roka. Každý z nás vynaložili veľké úsilie, aby nazbieral čo najviac poznatkov, zručností i vedomostí, aby bol úspešný.     S našimi najmladšími žiakmi sa rozlúčila pani učiteľka Bc.Ildikó Gorová. So žiakmi prvej triedy sa rozlúčila Mgr. Kornélia Ševčíková. Našim druhákom odovzdala vysvedčenia Mgr. Alena Obžutová .Tretiakom sa naposledy v tomto školskom roku prihovorila naša pani riaditeľka Mgr. Božena Škovránová. Najsmutnejší opúšťali brány základnej školy Vtáčkovce naši najstarší spolužiaci štvrtáci, pod vedením pani učiteľky Mgr. Marcely Timkovej. S hrdosťou niesli stužky pripnuté na hrudi, ktoré im dodávali sebavedomie na postup do piateho ročníka. Dojímavá bola rozlúčka s pedagogickým i nepedagogickými zamestnancami.   Záverečnou bodkou v školskom roku 2009/2010 bolo kolektívne foto jednotlivých tried. V závere sa všetkým žiakom základnej školy prihovorila pani riaditeľka, ktorá im zaželala veľa pekných slnečných dní a krásne zážitky....

      

                         NÁVRAT NA STRÁNKU AKCIE ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010