Základná škola Vtáčkovce

AKCIE ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ 

                 

  Otvorenie šk.    Dopravná         Týždeň         Aranžovanie  Jeseň života        Kniha,

roka 2011/2012     výchova      zdravej výživy    pamiatka       - prameň      moja kamarátka

                                                                    zosnulých        múdrosti

        Hurá, prídu Vianoce         

  Upevňovanie      Bábkové          Hurá,            Výchova k     Deti čítajú       Divadelné

   priateľstva     predstavenie  prídu Vianoce   manželstvu       deťom         predstavenie

                                                                   a rodičovstvu                         Popoluška

                 

   Valentínska      Program         Maškarný         Marec -           Jarné        S ďalekohľadom

       pošta         Zelená škola        ples          MESIAC KNIHY    premeny       na cestách


                 

 Hviezdoslavov  Spolupráca          Deň              Týždeň        ROM DANCE       MDD

       Kubín            školy               ZEME            hlasného

                         s políciou                               čítania

                  

      Školský           OFDM               Záver           Úspešné

    výlet 2012                              školského           akcie   

                                                    roka


                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ