Základná škola Vtáčkovce

AKCIE ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ 

                 

Ocenenie žiačky    Projekt          Projekt         Didaktické     Imatrikulácia    SVETOVÝ

 za výtvarnú       Uličník ART     dopravnej           hry             žiakov 0.A      DEŇ VÝŽIVY

      prácu                                  výchovy                                triedy

                 

      Mesiac        Aranžovanie    Dnešný deň    Záložka do      Rozprávka      Viem pekne

       úcty          kytíc a vencov   patrí nám      knihy spája                            čítať ?!

    k starším                                                      školy

                 

   Divadielko       Vianočný        Divadelné        Zápis do      Rómsky jazyk    Návšteva

                           projekt        predstavenie     1. ročníka      v médiách         EURO

                                                                                                              poslankyne

                 

    Superstar        Karneval        Návšteva         Výtvarné         Týždeň        Medzinárodný

                                               poslankýň         súťaže         hlasného        deň Rómov

                                                                                           čítania

                 

  Stretnutie s    Hviezdoslavov   DEŇ ZEME      Hygienické      Nelegálne        Vlasová

    bývalými            Kubín                               minimum         skládky          hygiena

     žiakmi                                                                            odpadu

                 

   ROMDANCE      Divadelné         Ukážky        Deň matiek       Účesová          Výstavka

                        predstavenie    záchrannej                             tvorba           žiackych

                                                činnosti                                                     výrobkov

           

      OFDM         Školský výlet     Ukončenie

       2014                                   školského

                                                   roka                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ