Základná škola Vtáčkovce

Get Adobe Flash player

LOGO ŠKOLYZriaďovateľ školy

    OBEC VTÁČKOVCE

  

STRANKA PODPORUJE 

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ 

 
 
ZAČIATOK
ŠKOLSKÉHO ROKA


 
TÝŽDEŇ
DOPRAVNEJ
VÝCHOVY


JESENNÉ
VARIÁCIEZÁLOŽKA DO KNIHY  SPÁJA ŠKOLY 
 2014


 VYHODNOTENIE
 AKCIE 
ZÁLOŽKA DO KNIHY
 


POZNAJ SVOJE
MÚDRE TELO PREDSTAVENIE
"NEBOJSA" FINANČNÁ
GRAMOTNOSŤ
ŽIAKOV


MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
ŠKOLSKÝCH
KNIŽNÍC


PAMIATKA
ZOSNULÝCHVYHODNOTENIE -
"MEDZINÁRODNÝ
DEŇ ŠKOLSKÝCH
KNIŽNÍC"

IMATRIKULÁCIA
HODINA
DEŤOM VIANOČNÝ 
PROJEKT
„Hurá, prídu
Vianoce !“


MIKULÁŠ
DIVADLO -

"Cisárové nové šaty"
VIANOČNÁ AKADÉMIA
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
ZIMNÉ RADOVÁNKY
VLASOVÁ HYGIENA
VALENTÍN
MEDZINÁRODNÝ
DEŇ
MATERINSKÉHO
JAZYKA


KARNEVALMAREC
MESIAC KNIHY
JARNÉ VARIÁCIE
ZATMENIE SLNKA
SVETOVÝ DEŇ
VODY
PLETENIE KOŠÍKOV
Z PEDIGU

VYSTÚPENIE
SOKOLIARA

SVETOVÝ
DEŇ
RÓMOV
DEŇ ZEME

UKÁŽKA PRÁCE
PSOVODOV
POLICAJNÉHO
ZBORU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY


ROMDANCE
HVIEZDOSLAVOV
KUBÍNDEŇ MATIEK
MEDZINÁRODNÝ
DEŇ
DETÍVÝSTAVKA PRÁC
MODELÁROV


OLYMPIJSKÝ
FESTIVAL
DETÍ A MLÁDEŽE
ZÁVER 
ŠKOLSKÉHO
ROKA
NAJLEPŠIE
VÝTVARNÉ
PRÁCE