Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE A TLAČ


INFORMOVANÝ

 SÚHLAS

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORDPRIEPUSTKA 

ŽIAKA

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD


OCHRANA 

OSOBNÝCH 

ÚDAJOV

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD


PRIEPUSTKA 

PRE 

ZAMESTNANCOV

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD


DOVOLENKOVÝ 

LÍSTOK PRE 

ZAMASTNANCOV

 TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD 

ROZVRH HODÍN 

PRE PRIMÁRNE

 VZDELÁVANIE

  TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD

ROZVRH HODÍN 

PRE ŽIAKOV

 

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD

Pre učiťeľov:

ROZVRH HODÍN -

osobný

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD


INFORMÁCIA O 

ZANEDBÁVANÍ 

ŠKOLSKEJ 

DOCHÁDZKY

ZŠ VTÁČKOVCE

            

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD 


UPOZORNENIE NA

 ZANEDBANIE

STAROSTLIVOSTI O

 POVINNÚ

 ŠKOLSKÚ 

DOCHÁDZKU

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD 


PREDVOLANIE 

RODIČA DO

ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY 

VTÁČKOVCE


TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD


Pre učiťeľov:

DOCHÁDZKA 

MESAČNÁ 

TLAČIŤ PDF 

STIAHNI WORD