Základná škola Vtáčkovce

AKCIE ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ 

                 

     Začiatok         Didaktické     Udeľovanie   Imatrikulácia     Dopravná      Októbrové

    školského            hry          cien výtvarnej     žiakov           výchova           akcie

  roka 2012/13                             súťaže          0.A triedy.

                 

    Záložka             Zimné            Súťaž          Cirkusová         Mikuláš         Vianočná

    do knihy          variácie           v čítaní           show                                 slávnosť

   spája školy                            rozprávok

           PoviemTi riekanku       

VŠETKOVEDKO       Zápis         Spievame s      Poviem Ti      Valentínska   Hviezdoslavov

                       do 1.ročníka     " Vtáčikom       riekanku            pošta            Kubín

                                            Vtáčováčikom"

                 

     Zdravá          Divadelné       Divadielko       Výtvarné       "Deň 112          Policajti

     výživa          predstavenie                            práce          očami detí"

                                                                      žiakov        výtvarná súťaž

                 

    DEŇ ZEME      Deň matiek    Galéria prác     MDD 2013     Rómske tance      OFDM

                                                 2013                                                           2013


     

    Solúnski            Koniec

      bratia         školského roka                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ