Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

AKCIE ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

DIDAKTICKÉ HRY

BEZPEČNE S VTÁČIKOM DOPRAVÁČIKOM


FAREBNÝ TÝŽDEŇ ZDRAVIA

IMATRIKULÁCIA ŽIAKOV NULTÉHO ROČNÍKA


MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

DIVADIELKO - MARTINKO KLINGÁČ

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLYFINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
ŽIAKOV


BESEDA SO PSYCHOLÓGOM - AKO SA SPRÁVNE UČIŤ

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

VYHODNOTENIE
NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

MIKULÁŠ

DIVADLO - NEBOJSA

ZIMNÉ VARIÁCIE
VIANOČNÉ VARIÁCIE

VIANOČNÁ AKADÉMIADIVADIELKO  
TRI GROŠE


VALENTÍNSKA POŠTA
KARNEVAL

ŽIACKY PROJEKT - VTÁČIE BÚDKY

MAREC MESIAC KNIHY

FAREBNÝ TÝŽDEŇ DETÍ SLNKA
DEŇ NARCISOV

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

DEŇ ZEME

VYSTÚPENIE SOKOLIARA
- HORUSDIVADIELKO -
KÚZELNÝ FÉLIX

DEŇ MATIEK

NEBOJSA -
DIVADLO PORTÁL

OFDM 2019

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZŠ VTÁČKOVCE V šk. r. 2018/2019

DOVIDENIA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020