Základná škola Vtáčkovce

AKCIE ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ  
Slávnostné otvorenie školského multifunkčného ihriska
 
Naše školské miniplanetárium
 
Výstava ovocia a zeleniny
 
Literárny karneval
 
Pamiatka zosnulých


 
Šikanovanie a jeho dôsledky
 
Bezpečne
na cestách

 
Čo nám dávajú a
čo nám berú
 média

 
Viem sa správne
učiť?          
          Všedkovedko
          
           Tekviciáda
          
              Mikuláš

          
             Vianoce
                2010 
Najkrajší
vianočný
stromček

 
Posedenie pri
jedličke

         
           Divadielko
 
Valentínska
pošta 
Zimné
popoludnie

 
Súťaž v speve
 
Zápis do
prvého ročníka

 
Marec -
mesiac knihy 
Divadielko -
Perníková chalúpka

          
             Karneval
 
Divadielko -
Zabudnutý čert

 
Deň narcisov 
RÓMs DANCE
 
Výtvarná súťaž
 
Svetový deň
Zeme

 
Ukážka
policajnej práce

Literárna súťaž - vyhodnotenie
 
Školský výlet
 
Olympijský festival
detí a mládeže Slovenska 2011


Koniec školského roka


2.september bol prvým dňom, kedy žiaci nastúpili do školy po dvojmesačných prázdninách.

Nový školský rok sme slávnostne začali so 104 žiakmi ,ktorí sa zhromaždili na školskom dvore.

 

Nastúpení po triedach spolu so svojimi triednymi učiteľkami si v úvode vypočuli štátnu hymnu a príhovor p.riaditeľky Mgr. Boženy Škovránovej.

Aj keď fúkal veľmi nepríjemný vietor, žiaci sa veľmi tešili na návrat do školy.

 

Najväčšie očakávania mali hlavne noví žiaci-nulťáci a prváci, ktorí si so záujmom prezreli budovu školy a triedy  ,v ktorých budú tráviť veľa času.

 

Počas prázdnin sa nám podarilo zrekonštruovať bývalú miestnosť kuchyne na učebňu pre nultý ročník. Svojou troškou do mlyna prispeli aj naše pani učiteľky ,ktoré túto miestnosť vymaľovali  a pomohli pri jej zariaďovaní. Na žiakov  taktiež čakalo zrekonštruované multifunkčné ihrisko, s ktorého opravou sa začalo na konci školského roka. Ešte nás čakajú záverečné úpravy, ale žiaci si ho už vyskúšali.