Základná škola Vtáčkovce

Get Adobe Flash player

LOGO ŠKOLYZriaďovateľ školy

    OBEC VTÁČKOVCE

  

STRANKA PODPORUJE 

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

AKCIE ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

                                                       NÁVRAT NA STRÁNKU HISTÓRIA AKCIÍ

 
ZAČIATOK
ŠKOLSKÉHO ROKA


 
DIDAKTICKÉ HRY


TÝŽDEŇ
DOPRAVNEJ
VÝCHOVY -
"Žiačik dopraváčik"IMATRIKULÁCIA
ŽIAKOV
NULTÉHO
ROČNÍKA

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ 
VÝŽIVY 


ZÁLOŽKA DO KNIHYFINANČNÁ 
GRAMOTNOSŤ 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ
ŠKOLSKÝCH
KNIŽNÍC


MESIAC ÚCTY 
K STARŠÍM

PAMIATKA 
ZOSNULÝCHĽUDOVÍT ŠTÚR

VYHODNOTENIE AKCIE NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ
KNIŽNICE


VYHODNOTENIE AKCIE
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLYMIKULÁŠSKE VYSTÚPENIE PRE RODIČOVHODINA DEŤOM
DIVADLO
JANKO HRAŠKOMIKULÁŠ
POSEDENIE PRI JEDLIĆKE
AJ MY MÁME 
SVOJE PRÁVA
DIVADIELKO 
POLEPETKO
ZIMNÉ PROSTREDIE
 ŠKOLY
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
KARNEVALMILUJEM 
SLOVENSKO

" SÚŤAŽ "POČASIE V MARCI - 15.3.2016

JAR, ALEBO ZIMA ?


MAREC MESIAC KNIHY
DEŇ VODY

DIVADIELKO 
"O HLÚPOM JANOVI"
HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN
APRÍL - MESIAC LESOVTÝŽDEŇ
RÓMSKEJ
KULTÚRY
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

DEŇ ZEME
VYSTÚPENIE SOKOLIARAUkážka cvičenia Ozbrojených síl SR


DEŇ MATIEK


ŠKOLSKÝ VÝLET
STAROSTLIVOSŤ O VLASY +
ROMDANCE
OFDM 2015 / 2016ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2015 / 2016
+ VYHODNOTENIE